mia6

Det er muligt for folkeskoler og gymnasier at søge støtte fra Statens Kunstfond til afholdelse af forfatterforedrag og til huskunstnerforløb af længere varighed.
Et forfatterforedrag vil typisk bestå af oplæsning fra en eller flere af mine bøger samt mulighed for efterfølgende debat. Huskunstnerforløbet kan skræddersys til jeres behov.
Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for et forfatterforedrag eller et huskunstnerforløb på jeres skole.