Praktisk
Novelleworkshoppen er rettet mod folkeskolens ældste klasser og arbejder
ud fra de fire hovedområder i fællesmål for 9-10. klasse i dansk: fremstilling,
læsning, fortolkning og kommunikation.

Forløbet strækker sig over 3 dage med 6-7 timers undervisning pr. dag.

Workshoppen har været udbudt i samarbejde med Center For Undervisningsmidler i Syddanmark siden 2014 og i denne forbindelse afholdt seks gange på efterskoler og folkeskoler i Sønderjylland i perioden 2014-2018. Skoler i Sønderjylland har mulighed for at søge tilskud fra CFU til dække af dele af workshopomkostningerne. Kontakt mig for at høre nærmere.
Skoler uden for Sønderjylland er også velkomne til at booke workshopforløb, og kan evt. søge tilskud til dette fra Statens Kunstfond. Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne.

 

Beskrivelse
På Novelleworkshoppen arbejder vi med:

  • at skrive og læse noveller
  • at undersøge og forstå, hvordan en novelle er bygget op
  • at skrive, så det fænger
  • at bruge sproget bevidst og rytmisk
  • at læse op for et publikum.

Novelleworkshoppen skærper elevernes evner og lyst til at skrive ved at give
dem mulighed for at fremstille egne fiktive tekster. I processen har vi fokus
på skriveværktøjer, valgte emneområder, problemformuleringer og dramaturgi
som basis og ramme for fortælleglæden.

Novellegenrens form undersøges gennem læsning af et mindre udvalg af danske
samtidsnoveller, og herved skærpes elevernes viden om analysemetoder og
forståelsesstrategier. Ved at læse, diskutere og analysere, hvordan en novelle er
bygget op, opnår eleverne et overblik over den samlede fremstillingsproces fra idé
til færdigt produkt.

Et workshopforløb afsluttes altid med produktion af en færdig tekst, som læses op for
klassen. Eleverne lærer her at give skriver- og læserorienteret respons og at læse op for
et publikum. Eleverne styrkes på denne måde i at tilpasse kropssprog og stemme til
kommunikationssituationen. Forløbet er således direkte forberedende til både skriftlige
og mundtlige eksaminer.

 

Pris
Pris for Novelleworkshoppen er 21.500 kr. + evt. overnatning og transport.

 

Book workshop