”Tag på ordet!” er en workshop om processen fra mundtlighed til skriftlighed til oplæsning.
Forløbet er målrettet 5.-7. klasse og afholdes over 2 uger med i alt 6 undervisningsdage (4 timers undervisning pr. dag).
Forløbet undervises sammen med mundtlig historiefortæller Hans Laurens.

På ”Tag på ordet!” arbejder vi med:

  • at fortælle mundtlige historier
  • at finde ud af, hvordan en historie er bygget op
  • at omdanne vores mundtlige historier til skriftlige historier
  • at læse vores tekster op for klassen.

Mål
Vi lægger ud med at arbejde med den mundtlige fortælling; hvordan kommer man i gang med at fortælle historier, og hvad er en historie for noget?
Herefter bearbejder vi de mundtlige fortællinger, så de bliver til små præcise 1-siders skriftlige historier. Til sidst arbejder vi med teksternes sprog og rytme, så de kommer til at ligge godt i munden, og vi får lyst til at læse dem højt for andre.
”Tag på ordet!” giver eleverne en oplevelse af sproget som et sanseligt, plastisk redskab. Gennem arbejdet med at digte små historier får eleverne erfaring med forskellen på det talte og det skrevne sprog. De forstår den tætte sammenhæng mellem de to og får en klar idé om mundtlighedens og skriftlighedens kvaliteter. Målet er at få eleverne til at bruge sproget, både det mundtlige og det skriftlige, til at skabe smukke, klare og præcise tekster, som er lette at læse op.

Pris
Pris for ”Tag på ordet!”-forløbet er 24.000 kr. + evt. overnatning og transport (NB: Undervisning for folkeskoler og gymnasier er momsfritaget).
Det er muligt for skoler og institutioner at søge støtte til forløbet fra Statens Kunstfond. Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne.

Referencer
Forløbet har tidligere været afholdt på Dorothea Skolen i Kolding og Skærbæk Distriktsskole.